Vânzarea autovehiculelor este acum posibilă și fără certificatul fiscal

La vânzarea clădirilor, terenurilor sau a vehiculelor, proprietarii trebuie să dovedească, prin intermediul unui certificat de atestare fiscală, că nu au datorii la bugetul local. Ca o excepție de la această regula, dacă la vânzarea mașinilor se folosește contractul oficial de vânzare-cumpărare auto, nu mai este nevoie de prezentarea certificatului de atestare fiscală, potrivit unei legi ce a apărut spre finalul anului ce s-a încheiat recent.

Legea 295/2020, care aduce mai multe modificări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabilește că “proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispozițiilor legale în vigoare”.

Adică, dacă vor utiliza modelul de contract de vânzare-cumpărare auto oficial, cei ce vor să-și vândă mașina sau motocicleta nu mai sunt nevoiți să prezinte și certificatul de atestare fiscală.

Această nouă regulă este, de fapt, o excepție de la cadrul legislativ stabilit de Codul de procedură fiscală și vizează exclusiv vânzarea mijlocelor de transport. Legea 207/2015 stabilește că, la vânzarea clădirilor, terenurilor sau a mijloacelor de transport, proprietarii acestora trebuie să prezinte documente ce dovedesc achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local, respectiv certificate de atestare fiscală.

De asemenea, pentru bunurile amintite mai sus, Codul de procedură fiscală prevede că proprietarii trebuie „să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul”.

O altă schimbare ce vizează vânzarea mașinilor, apărută aproape simultan cu cea amintită anterior, este cuprinsă în Legea 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. De data asta, schimbarea vizează exclusiv firmele.

Concret, această lege stabilește că firmele (comercianți auto sau societăți de leasing) “care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele acestora, au obligația să radieze din evidența Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (…) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari”.