Inspecția Tehnică Periodică va fi supravegheată video

Începând cu data de 21 mai 2018, toate stațiile ITP din România trebuie să monitorizeze video toate inspecțiile tehnice efectuate. Măsura a fost luată pentru diminuarea fraudelor.

Registrul Auto Român anunță că începând cu 21 mai 2018, toate stațiile ITP de pe teritoriul României au obigația de a înregistra prin mijloace video inspecțiile efectuate, iar arhiha trebuie păstrată cel puțin șase luni.
Sistemul a fost implementat pentru a limita fraudele. Dacă sistemul video nu este activ, RAR poate suspenda în timp real autorizația de funcționare a stației ITP.

Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţie înaltă HD (High Definition) având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP.

Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare stație ITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi:
1. Să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR;
2. Să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente;
3. Să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8 şi 20 şi sâmbătă între orele 8 şi 14;
4. Să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;
5. Să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.